• Vegtunneler: [Håndbok N500] 

      Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N500, Book, 2016)
      Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter vegloven §13 vedrørende anlegg av veg. Håndbok N500 gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også ...