• Funksjonskrav i N200 Vegbygging 

      Arntsen, Jørn I. (Statens vegvesens rapporter;697, Report, 2020-11)
      Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om funksjonskrav i N200 Vegbygging. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020 og hentet svar fra utvalgte byggherrer, entreprenører, rådgivere og representanter ...