• EDB-program : Vann : veiledning [Håndbok 094] 

      Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;094, Book, 1982-07)
      EDB-programmet VANN kan være et hjelpemiddel ved dimensjonering av kanaler og kulverter. Programmet kan bruke brukes til hydraulisk dimensjonering av lokale konstruksjonselement (kanaler, kulverter) med ensartede forhold ...