• Automatic section speed control : Evaluation Results 

   Ragnøy, Arild (VD rapport;1E, Report, 2011-01)
   Automatic speed cameras measure average driving speed between two camera boxes. In 2009 automatic section speed controll trials were conducted at three sites in Norway. The results show that the average driving speed ...
  • Elgprosjektet i Akershus - Kortrapport 

   Roer, Ole; Rolandsen, Christer M.; Meland, Morten; Gangsei, Lars Erik; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Milner, Jos M.; Solberg, Erling (Statens vegvesens rapporter;102, Report, 2018-05)
   Elgprosjektet i Akershus har hatt som hovedformål å kartlegge hvordan faunapassasjer fungerer. Det ble samlet inn data fra 55 GPS-merket elg og 20 utvalgte faunapassasjer ble overvåket med viltkamera. Prosjektet har bidratt ...
  • Streknings ATK : Resultat av evaluering 

   Ragnøy, Arild (VD rapport;1, Report, 2011-01)
   I Streknings-ATK måles kjøretøyers gjennomsnittlige kjørefart mellom to fotobokser. Det er gjort eksperimenter med streknings-ATK på tre strekninger i Norge i 2009. Resultatene viser at det kan oppnås opp mot 10% ...
  • Valg av kamera og anvending for styring av gatebelysning 

   Sævareid, Erik (Master thesis, 2018)
   I denne rapporten er det sett på muligheten for å bruke kamera til intelligent styring av gatebelysning. Det er blitt drøftet viktige egenskaper som kameraet må ha for å kunne detektere biler under vanskelige lysforhold. ...