• Effektivisering av norsk brubygging ved bruk av prefabrikasjon 

   Amara, Elias; Quach, Jackie; Aftab, Irfan Ahmed (Bachelor thesis, 2016)
   Med byggebransjen anklaget for lav produktivitet står Statens vegvesen foran en sum på 19 mrd. til å vedlikeholde norske bruer de kommende årene. I Europeisk sammenheng blir prefabrikkering foreslått som en løsning på mange ...
  • Elgprosjektet i Akershus - Kortrapport 

   Roer, Ole; Rolandsen, Christer M.; Meland, Morten; Gangsei, Lars Erik; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Milner, Jos M.; Solberg, Erling (Statens vegvesens rapporter;102, Report, 2018-05)
   Elgprosjektet i Akershus har hatt som hovedformål å kartlegge hvordan faunapassasjer fungerer. Det ble samlet inn data fra 55 GPS-merket elg og 20 utvalgte faunapassasjer ble overvåket med viltkamera. Prosjektet har bidratt ...