• Aerodynamic stability of long-span suspension bridges 

      Dalen, Magnus Aa (Master thesis, 2016)
      I forbindelse med prosjektet ferjefri E39 planlegges det en rekke grensesprengende brokonstruksjoner. En av de viktigeste kriteriene for et vellykket design er å unngå uønskede vibrasjoner på grunn av vind. Aerodynamisk ...