• Fra plan til drift og vedlikehold : erfaringssamling 

      Dahlen m.fl., Jon (Statens vegvesens rapporter;209, Report, 2013-12-18)
      Målsettingen med denne rapporten er å gi planleggere og vegbyggere innspill for å få mer brukervennlige og drifts- og vedlikeholdsvennlige veger.