• Parametric excitation of hangers at the Hardanger bridge 

   Lunde, Eirin Gundersen; Olsen, Hans Andre Mangen (Master thesis, 2016)
   Det har blitt observert store vibrasjoner på de lengste hengestengene på Hardangerbrua. Parametrisk eksitering er blitt foreslått som årsak til disse vibrasjonene. Hovedfokuset til denne oppgaven har derfor vært å verifisere ...
  • Traffic induced vibrations of cable-supported bridges 

   Andersen, Rolf Christensen; Aunemo, Eirik Røhme (Master thesis, 2016)
   Vindlaster og laster fra jordskjelv vil ofte være de dominerende og avgjørende faktorene i prosjektering av slanke brukonstruksjoner. Imidlertid kan også trafikklaster være en kilde til betydelige vibrasjoner. Trafikkinduserte ...