• Hva betyr gateparkering for handelen? Oppsummering av norske og internasjonale studier 

   Olimstad, Mari; Gjellebæk, Ine (Statens vegvesens rapporter;440, Report, 2015-10)
   Mange butikkeiere er negative til fjerning av gateparkering, fordi de frykter at mindre biltilgjengelighet vil påvirke handelen. Denne rapporten er en litteraturstudie om sammenhengen mellom gateparkering og handel. Rapporten ...
  • Hvem parkerer i Markveien? 

   Olimstad, Mari; Gjellebæk, Ine (Statens vegvesens rapporter;455, Report, 2015-12)
   Rapporten presenterer funn fra to undersøker av gateparkering i Markveien i Oslo. Undersøkelsene studerer hvem som benytter seg av parkeringsplassene og hvordan parkeringsplassene brukes.