• Renholdsforsøk 2016: Strindheimtunnelen og Haakon VII gate i Trondheim Stordalstunnelen i Møre og Romsdal 

   Snilsberg, Brynhild; Gryteselv, Dagfin (Statens vegvesens rapporter;432, Report, 2017-12-17)
   Renholdsforsøk ble utført i Trondheim våren 2016 i tunnel (Strindheimtunnelen, betonghvelv) og gate (Haakon VII gate), samt i Møre og Romsdal høsten 2016 (Stordalstunnelen, metallplater på vegg). Dette er en videreføring ...
  • Renholdsforsøk 2017 : Uttesting av renholdsmaskiner i gate i Trondheim 

   Snilsberg, Brynhild; Gryteselv, Dagfin; Sætermo Veivåg, Inga-Loise; Lamo Hauan, Thomas; Dalseth Austigard (Trondheim kommune), Åse (Statens vegvesens rapporter;534, Report, 2018-05-14)
   Statens vegvesen har tidligere gjennomført uttesting av ulike typer maskiner for veg- og tunnelrenhold de senere årene, og resultater viser det er bør fokuseres på maskiner som kommer til der støvet akkumuleres, utstyrets ...
  • Renholdsforsøk 2017: Uttesting av ny spylebom i tunnel og gate i Kristiansund 

   Snilsberg, Brynhild; Sætermo Veivåg, Inga-Loise; Gryteselv, Dagfin (Statens vegvesens rapporter;536, Report, 2017-12-18)
   Renholdsforsøk ble utført i Kristiansund sommeren 2017 i tunnel (Freifjordtunnelen) og gate (Bentnesveien) i Møre og Romsdal. Hensikten med forsøkene var å teste ut en ny spylebom for rengjøring av vegkant og fortau i gate ...
  • Renholdsforsøk i tunnel og gate i Trondheim våren 2015: Strindheimtunnelen og Haakon VII gate 

   Snilsberg, Brynhild; Gryteselv, Dagfin med flere (Statens vegvesens rapporter;619, Report, 2016-01-30)
   Det er gjennomført renholdsforsøk for å dokumentere effekt av rengjøringstiltak med ulike metoder/maskiner, med tanke på å forbedre utstyr og metoder for rengjøring av vegoverflate og tunnelhvelv. Ulike typer utstyr som ...