• Busser, Euro VI og avgassutslipp - Status 2016/2017 

      Hagman, Rolf (TØI rapport;1540/2016, Report, 2016-12)
      Tester av busser med Euro VI-dieselmotorer viser ved normale temperaturer meget lave nivåer når det gjelder utslipp av lokalt forurensende avgasser. En pilotstudie med tre dieselbusser viser at det blir utfordringer med ...