• Effekt av salt og teleskader på gang- og sykkelveger, en litteraturstudie 

   Karlsson, Hampus; Rise, Torun (SINTEF rapport;2019:01091, Report, 2019-11)
   I Trondheim har man de siste årene sett en forverring av dekketilstanden på gang- og sykkelveger, blant annet ved telehiv og krakelering/oppsprekking av asfalt. I den forbindelse har det blitt stilt spørsmål om salting kan ...
  • Enkle tiltak for å redusere hindringer for gående : Idekatalog 

   Hollakleiv, Frøydis; Kjølseth, Jahn Ivar (Statens vegvesens rapporter;540, Report, 2019-08)
   Idékatalogen presenterer eksempler på enkle tiltak som kan iverksettes for å redusere hindringer og øke tilgjengeligheten i gangvegnettet for alle som går, sykler, triller og ruller. Rapporten fokuserer på tiltak som er ...
  • Kost som metode i vinterdrift av G/S-veger : Feltforsøk Bjorli flyplass desember 2018 

   Karlsson, Hampus (SINTEF rapport;2019:00653, Report, 2019-06)
   Målet med forsøket var å dokumentere under hvilke forhold kost som metode i vinterdrift av G/S-veger fungerer best. Det ble gjennomført seks forsøk med komprimert og ukomprimert saltblandet snø og tørrsnø. Hver snøtype ble ...