• Fotgjengerskader i Oslo i 2016 

      Sundfør, Hanne Beate; Bjørnskau, Torkel (TØI rapport;1609/2017, Report, 2017-12)
      Eneulykker blant fotgjengere har tradisjonelt fått liten oppmerksomhet ettersom de ikke inngår i definisjonen av trafikkulykker (påkjørsler). Oslo skadelegevakt samlet i 2016 inn data om totalt 6309 fotgjengerskader. Hele ...