• Forhandlinger ved stripeerverv av landbrukseiendom i Statens vegvesen 

      Mæhla, Lars Johan Røttum; Grøndahl, Elin Breivik (Master thesis, 2018)
      Temaet for denne masteroppgaven har vært forhandlinger ved grunnerverv i Statens vegvesen. Studien har tatt for seg hvordan grunnerververe forhandler når en reguleringsplan legger grunnlaget for et stripeerverv av ...