• Vind- og friksjonsvarsling på E6 Dovrefjell 

      Engen (Sintef) med flere, Thomas (Statens vegvesens rapporter;371, Report, 2015-03)
      Den aktuelle strekningen som danner grunnlag for denne rapporten er fjellovergangen på E6 over Dovrefjell. I sør er strekningen avgrenset av bom ved "Utsikten" som ligger like nord for bebyggelsen på Dombås. I nord er ...