• Internt sulfatangrep i sprøytebetong med perlitt : Etatsprogrammet Varige konstruksjonar 2012-2015 

   Hagelia, Per (Statens vegvesens rapporter;582, Report, 2016-12)
   Nestunnelen på E16 blei stengt i nesten tre år på grunn av avskaling og nedfall av sprøytebetong med ekstrudert perlitt brukt til brannsikring av polyetylen (PE)-skum. Årsakene til betongskadane var omfattande utluting av ...
  • Klimatilpasning i veiutbygging 

   Rodahl, Håvar; Solem, Halvard; Mares, Louisa (Bachelor thesis, 2018-05)
   Som følge av klimaendringer vil gjennomsnittstemperaturen øke og nedbørsmønsteret endres. Nedbør er en svært viktig faktor å vurdere når det skal bygges nye veier. Her spesielt i forhold til korttidsnedbør og avrenning fra ...
  • Testing av elektroniske tennere, Bagnskleivtunnelen E16 

   Svendal, Marita Lorraine Sjursen (Bachelor thesis, 2018-05)
   Bruk av elektroniske tennere har blitt mer og mer brukt i nyere tid, men ikke elektroniske tennere blir også mye brukt i tunnelutbygging. Denne bacheloroppgaven tar for seg testing av elektroniske tennere i Bagnskleivtunnelen ...