• Effekter av veisalting på småkreps i veinære innsjøer langs E134 

   Sand, Mats Emil (Master thesis, 2014-05-15)
   I løpet av de siste 20 årene har saltmengdene som blir brukt på norske veier blitt tredoblet. Økt bruk av salt på veiene kan føre til negative biologiske effekter på planter og dyr både terrestrisk og akvatisk. Saltet fra ...
  • Tørrmurer i prosjekt E134 Stordalen : erfaringer 

   Westerlund, Geir J.; Gjelseth, Stephanie L. (Statens vegvesens rapporter;220, Report, 2018-11)
   Diskusjoner om usikkerhet omkring levert kvalitet av tørrmurer i prosjekt E134 Stordalen førte til mange faglige diskusjoner. Dette berørte først og fremst hva som er krav til mureteknikk og dokumentasjon av utført arbeid. ...