• Digitale verktøy for samhandling i vegprosjekter 

      Arlien, Gjermund; Grini, Håkon; Hultin, Ola Lønnkvist (Bachelor thesis, 2018)
      Oppgavens formål har vært å kartlegge hvordan digitale samhandlingsverktøy kan bidra til å effektivisere arbeidsprosesser mellom byggherre og entreprenør under produksjonsfasen i et vegprosjekt. Det har blitt sett på ...