• Busser, Euro VI og avgassutslipp - Status 2016/2017 

   Hagman, Rolf (TØI rapport;1540/2016, Report, 2016-12)
   Tester av busser med Euro VI-dieselmotorer viser ved normale temperaturer meget lave nivåer når det gjelder utslipp av lokalt forurensende avgasser. En pilotstudie med tre dieselbusser viser at det blir utfordringer med ...
  • No2/NOx volume ratio in three tunnels in Norway : observations 2007 - 2013 

   Lotsberg, Gunnar (Statens Vegesens rapporter;173, Report, 2013-05-15)
   Formålet med denne rapporten er å studere utviklinga av giftige gassar i bileksosen dei siste åra. Dette er nyttig kunnskap ved planlegging av ventilasjon i nye tunnelar og ved vurdering av konsekvensar for miljøet rundt ...