• Evaluering av geofonanlegg for detektering av skred 

   Håland, Gunne (Statens vegvesens rapporter;204, Report, 2013-12-10)
   For å redusere risikoen for trafikanter som ferdes i skredutsatte områder, ble det på 1980 og – 90 tallet montert opp flere geofonanlegg for å varsle trafikantene om snøskred. Det viser seg at det er kun 3 av 8 anlegg som ...
  • Trafikal overvåkning og deteksjon i tunnel 

   Hauan, Simon Johannes; Paulsen, Morten; Madsen, Toke Kviesgaard (Bachelor thesis, 2017)
   Prosjektrapport utarbeidet av SMT-gruppen. Oppdragsgiver ønsket å detektere kjøretøy og syklister i en sektorinndelt tunnel, dette for generelt å øke trafikk-sikkerheten, redusere lys- og ventilasjonskostander og erstatte ...