• Detaljplaner : innhold og presentasjon : [Håndbok 121] 

      Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;121, Book, 1985)
      Dette heftet gir regler og råd om hva en detaljplan bør inneholde, og hvordan den bør presenteres. Heftet inngår i Vegdirektoratets oransje håndbokserie (Normaler og retningslinjer) og er utarbeidet på grunnlag av ...