• Riktig utførelse av asfaltdekker : varige veger 2011 - 2014 

      Telle (Veiteknisk institutt), Roar (Statens vegvesens rapporter;352, Report, 2015-01)
      "Riktig utførelse av asfaltdekker" er ment å være en "best practice guide" for transport og utlegging av asfalt. Rapporten viser bilder av gode og dårlige eksempler på utførelse av asfaltdekker, og konsekvenser som kan ...