• Utbedring av dekkeskader før reasfaltering : beste praksis 

      Mirochnikova, Olga; Moen, Fredrik; Dongmo-Engeland, Berthe (Statens vegvesens rapporter;304, Report, 2014-07-01)
      Dekkeprosjektet i Region øst ønsker å kartlegge praksis i regionene når det gjelder utbedring av dekkeskader før reasfaltering. Det er i tillegg interessant å belyse beslektet praksis i utlandet. På bakgrunn av dette har ...