• Bylogistikk i Bergen 

      Ludvigsen, Jonas Personbråten; Grønli, Martin Bersvendsen (Master thesis, 2021)
      I denne masterutredningen har vi undersøkt hva som må til for å få transportaktørene med på samlasting i Bergen. Det finnes tidligere forskning på samlasting og ulike aktørers holdninger fra flere Europeiske byer, men i ...