• Veg og Virke [1993] 

      Statens vegvesen Møre og Romsdal (Journal article, 1993)
      Hefter av Veg og Virke, utgitt i 1993.