• Testing av elektroniske tennere, Bagnskleivtunnelen E16 

      Svendal, Marita Lorraine Sjursen (Bachelor thesis, 2018-05)
      Bruk av elektroniske tennere har blitt mer og mer brukt i nyere tid, men ikke elektroniske tennere blir også mye brukt i tunnelutbygging. Denne bacheloroppgaven tar for seg testing av elektroniske tennere i Bagnskleivtunnelen ...