• Aktiv mobilitetspåvirkning i anleggsfasen : studentprosjekt sommeren 2012 

      Bårdseng Haug, Ingunn; Kjersheim, Lone; Svolsbru, Mari; Urnes, Sigrid (Statens vegvesens rapporter;176, Report, 2012-11)
      Rapporten ser på mulighetene for å anvende Mobility Management for å påvirke trafikkavviklingen i anleggsfasen. Forfatterne har valgt å anvende det norske begrepet aktiv mobilitetspåvirkning. Aktiv mobilitetspåvirkning ...