• Trafikal overvåkning og deteksjon i tunnel 

      Hauan, Simon Johannes; Paulsen, Morten; Madsen, Toke Kviesgaard (Bachelor thesis, 2017)
      Prosjektrapport utarbeidet av SMT-gruppen. Oppdragsgiver ønsket å detektere kjøretøy og syklister i en sektorinndelt tunnel, dette for generelt å øke trafikk-sikkerheten, redusere lys- og ventilasjonskostander og erstatte ...