• Tøyningsberegning av Brunnholen bru i byggeperioden 

      Parameswaran, Prasanth (Master thesis, 2017)
      I denne rapporten er det gjennomført tøyningsberegninger på et etter oppspent betong bru. Bruen er et kasse bru som skal bygges i 5 byggefaser i Sandnes kommune. Bruen består av 5 spenn med to kasser og har en horisontal ...