• Fleksible kulverter i jord som alternativ til stive konstruksjoner 

      Kjøniksen, Emil; Kjønnås, Petter Boge; Magnussen, Simen Bjerkemyr; Wiig, Lars Håkon (Bachelor thesis, 2018)
      Denne oppgaven tar for seg fleksible stål- og plastkulverter sammenlignet med stive kulverter av betong. Det stilles her spørsmål til hvordan håndberegninger etter Janson og Molin blir i forhold til FEM-analyse. For ...