• Prosjektering av bro nr. 15-210, Ytstenesbrua 

      Gustad, Frode; Sletsjøe, Henrik; Fløttum, Stian (Bachelor thesis, 2014)
      Oppgaven går ut på å prosjektere et forslag av en plasstøpt rammebro. Det er ennå ikke bestemt om dette forslaget blir valgt, da byggetiden har stor betydning for hvilken løsning som velges. Prosjektgruppen skal ...