• Kapasitetskontroll og forsterkning av Resa bru 

      Tvedt, Astrid Marie; Bakken, Ine Jesnes (Bachelor thesis, 2020-05)
      Tømmertransport er en stor del av skog- og treindustrien i Norge. For å øke den norske konkurranseevnen innenfor denne næringen i utlandet, er det nødvendig at dagens høye transportkostnader går ned. En mer effektiv ...