• Trafikklaster på brokonstruksjoner 

      Palmesen, Andreas; Tysse, Benjamin; Abraha Gebre, Selam (Bachelor thesis, 2019-05)
      Denne oppgaven tar for seg sammenligning av lasttilfeller for brokonstruksjoner med fokus på laster fra vanlig trafikk (LM1) og spesialtransport (LM3). For å danne sammenligningsgrunnlaget har vi sett på brokonstruksjoner ...