• Gjenvinning av bitumen med rotasjonsfordamper 

      Jørgensen, T.; Abdi, A.H. (Intern rapport;1326, Research report, 1987-04)
      Rapporten beskriver en metode for gjenvinning av bitumen i asfaltmasse. Bindemidlet ekstraheres først ut av massen med metylenklorid, og blir deretter gjenvunnet ved å destillere av løsemidlet med rotasjonsfordamper. I ...