• Magnetkis i betongtilslag : Effekt på betongs bestandighet 

      Danielsen, Svein Willy; Hagelia, Per; Wigum, Børge Johannes; De Weerdt, Klaartje; Aasly, Kurt; Lindgård, Jan; Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;463, Report, 2019-11)
      Sulfidmineraler og spesielt magnetkis kan bidra til nedbrytning av betong. Det har siden 1950-tallet vært rapportert om skader i en rekke land. Gjennomgang av historiske data fra ulike norske forekomster har vist at ca. ...