• Vurdering av sikringstiltak mot snøskred 

      Aas, Pernille (Master thesis, 2012-06)
      Mange norske veger er svært utsatt for snøskred, og Statens vegvesen jobber kontinuerlig med å utvikle effektive tiltak for sikring mot snøskred. Denne oppgaven har som hensikt å vurdere sikringstiltak sikringseffekt mot ...