• Design, distraksjon, død? 

      Aarvold, Rita Helen; Mjøsund, Geir Christer; Plukkerud, Tore; Bjerke, Hildegunn (Others, 2013)
      Prosjektoppgave i EPT-100 Sikkerhetsstyring av vegtrafikken. Høsten 2013. Universitetet i Stavanger.