• Utbedring av Krogstad bru : Samfunnsøkonomisk analyse 

      Thanke, Ilja-Lucas; Ekseth, Lasse; Aakervik, Ingvill (Bachelor thesis, 2018)
      Som del av Østfold Fylkeskommunes brufornyingsprosjekt skal Krogstad bru i Råde Kommune utbedres. Statens vegvesen, i samarbeid med COWI, er i gang med forprosjektet til dette utbedringstiltaket. I denne oppgaven har ...