• Dimensjonering av Bårdshaug gang- og sykkelvegbru med tilhørende konkurransegrunnlag 

      Aaker, Stian Løbø; Frøseth, Mathias Singsaas; Holtmon, Kristin Krogstad; Wood, Kim-Levi (Bachelor thesis, 2015-05)
      Det skal bygges en gang- og sykkelvegbru over Orkla i Orkanger. Brua skal gå parallelt med eksisterende fylkesveg 710, som senere blir omgjort til E39. Det er derfor avgjørende at det blir bygget en ny gang- og sykkelvegbru, ...