Now showing items 2657-2676 of 3533

  • Sykling i bakker. Hvilke sykkelinfrastrukturløsninger bør velges? 

   Sandberg, Kirsti Rossvoll (Master thesis, 2015)
   Utfordrende terreng i mange norske byer, gjør det viktig å tilrettelegge for sykling i bakker. I denne oppgaven undersøkes det hvilke løsninger som bør velges for å tilby syklister en sykkelinfrastrukturløsning som ...
  • Sykling i blandet trafikk 

   Dalen, Anders; Halvorsen, Truls; Larsson, Magnus; Skorem, Leif C. (Others, 2011)
   Prosjektoppgave i EPT-100 Sikkerhetsstyring i vegtrafikken Våren2011 Universitetet i Stavanger
  • Sykling i tunnel: Region vest 

   Wannag, Anja; Moss-Iversen, Marit; Oen-Sivertsen, Grethe; Aaland Eggum, Runa (Statens vegvesens rapporter;257, Report, 2016-09-01)
   Notatet har fokus på tunnelar, og har som mål å gje støtte til avgjerd for å løyse framkomst- og tryggleiksutfordringane for syklande på vegstrekningar med tunnel.
  • Syklistars hastigheit ved vinterforhold 

   Sandven, Øyvind (Master thesis, 2019-06)
   Det har dei siste åra vore eit aukande fokus på å få fleire til å velja sykkelen som transportmiddel. Særleg om vinteren har det lenge vore tradisjon å setja vekk sykkelen, ettersom vinteren medfører utfordringar som kulde, ...
  • Syklistars hastigheit ved vinterforhold 

   Sandven, Øyvind (Master thesis, 2019-06)
   Det har dei siste åra vore eit aukande fokus på å få fleire til å velja sykkelen som transportmiddel. Særleg om vinteren har det lenge vore tradisjon å setja vekk sykkelen, ettersom vinteren medfører utfordringar som kulde, ...
  • Syklisters adferd i utvalgte løsninger langs Ring 2 i Oslo 

   Andersen, Karianne; Svorstøl, Eli-Trine; Yogarajah, Karunya; Sandøy Nærum, Haldis (Statens vegvesens rapporter;417, Report, 2015-08)
   Hensikten med denne rapporten var å gjennomføre en studie av syklisters adferd i kryssløsninger og strekninger, samt syklisters forståelse av disse løsningene. Det er gjennomført konkrete registreringer og observasjoner i ...
  • Synlige syklister 

   Høye, Alena; Hesjevold, Ingeborg Storesund (TØI rapport;1478/2016, Report, 2016-03)
   Andelen syklister som sykler med lovlig lys i mørke er omtrent to tredjedeler med store lokale variasjoner. Andelen er høyest blant syklister som også bruker annet sikkerhetsutstyr, om vinteren, og blant menn som sykler ...
  • System for driftsoppfølging i Produksjon 

   Dahlen, Jon (Intern rapport;2268, Research report, 2002)
  • System for styring av sikkerheten i vegtrafikken : forslag fra arbeidsgruppe2002 

   Midtgaard, Ann Karin (11-2002;TTS rapport, Others, 2002)
  • Systematisering av støyklager : En gjennomgang av 300 støyklager fra Region øst 

   Njøs Slinde, Ingeborg; Lende, Juni; Hovden, Kjetil (Statens vegvesens rapporter;289, Report, 2018-08-15)
   Denne rapporten inneholder en sammenstilling av 300 klagesaker fra Region Øst i perioden 2015-2018. Resultatene fra analysen gir en oversikt over hva de som er utsatt for støy fra trafikk er mest plaget av. Henvendelser ...
  • Søkelys på grunnerverv fra næringseiendommer 

   Nesdal, Ole Simen (1997 : 01;MISA, Others, 1997)
  • Sørlandsporten [1973] 

   Statens vegvesen Aust-Agder (Journal article, 1973)
   Hefter av Sørlandsporten, utgitt i 1973.
  • Sørlandsporten [1974] 

   Statens vegvesen Aust-Agder (Journal article, 1974)
   Hefter av Sørlandsporten, utgitt i 1974.
  • Sørlandsporten [1975] 

   Statens vegvesen Aust-Agder (Journal article, 1975)
   Hefter av Sørlandsporten, utgitt i 1975.
  • Sørlandsporten [1976] 

   Statens vegvesen Aust-Agder (Journal article, 1976)
   Hefter av Sørlandsporten, utgitt i 1976.
  • Sørlandsporten [1977] 

   Statens vegvesen Aust-Agder (Journal article, 1977)
   Hefter av Sørlandsporten, utgitt i 1977.
  • Sørlandsporten [1978] 

   Statens vegvesen Aust-Agder (Journal article, 1978)
   Hefter av Sørlandsporten, utgitt i 1978.
  • Sørlandsporten [1979] 

   Statens vegvesen Aust-Agder (Journal article, 1979)
   Hefter av Sørlandsporten, utgitt i 1979.
  • Sørlandsporten [1980] 

   Statens vegvesen Aust-Agder (Journal article, 1980)
   Hefter av Sørlandsporten, utgitt i 1980.