Now showing items 1595-1614 of 3532

  • Lærebok : Drenering og håndtering av overvann 

   Norem, Harald; Flesjø, Kristine; Sellevold, Joakim; Lund, Monika Rødin; Viréhn, Per Lars Erik (Statens vegvesens rapporter;681, Book, 2018-02)
   Håndtering av overvann og drenering er en sentral kunnskap for å kunne bygge robuste veger. Denne kunnskapen er viktig i en periode hvor det forventes vesentlige klimaendringer. Denne læreboka representerer en sammenstilling ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
  • Lærebok Drift og vedlikehold av veger 

   Dahlen, Jon (Statens vegvesens rapporter;365, Report, 2015-06-30)
   Boka samler grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater. Første utgave av denne læreboka kom i november 2011. Denne utgaven har tatt sikte på å inkludere oppdatert kunnskap og ny kunnskap. En rekke ...
  • Lærebok vegoppmerking : Anbefalinger og råd om utførelse av vegoppmerking 

   Skaar, Bjørn; Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;452, Report, 2019-10)
   Denne læreboken gir anbefalinger og utdyper kravene til vegoppmerking gitt i håndbøkene N302 Vegoppmerking og R310 Trafikksikkerhetsutstyr. Videre inneholder boka beskrivelser av vegoppmerkingsmaterialer, maskiner og ...
  • Lærebok: Vegteknologi 

   Aurstad m fl, Joralf (Statens vegvesens rapporter;626, Report, 2016-06-24)
   Det har lenge vært ønske om å samle grunnleggende kunnskap om vegteknologi i ei bok som kan brukes i undervisningssammenheng. Denne læreboka er utarbeidet gjennom etatsprogrammet Varige veger, og er primært tenkt brukt på ...
  • Læreplan for førerkortklasse : AM 147 : veiledning : [håndbok V861] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V861, Book, 2018)
  • Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A : veiledning [Håndbok V850] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V850, Book, 2014)
  • Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE : veiledning [Håndbok V851] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V851, Book, 2014)
  • Læreplan førerkortklasse A1 og A : veiledning [Håndbok 251] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;251, Book, 2004-12)
   I Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) pekes det på behovet for en helhetlig behandling av hele føreropplæringen og for en styrking av opplæringen i alle klasser. Undersøkelser viser at unge uerfarne førere er særlig ...
  • Læreplan Førerkortklasse A1, A2 og A : veiledning [Håndbok 251] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;251, Book, 2013-01)
   I Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) pekes det på behovet for en helhetlig behandling av hele føreropplæringen og for en styrking av opplæringen i alle klasser. Undersøkelser viser at unge uerfarne førere er særlig ...
  • Læreplan førerkortklasse A1, A2 og A : veiledninger [Håndbok 251] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;251, Book, 2013)
   I Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) pekes det på behovet for en helhetlig behandling av hele føreropplæringen og for en styrking av opplæringen i alle klasser. Undersøkelser viser at unge uerfarne førere er særlig ...
  • Læreplan førerkortklasse B og BE : veiledning [Håndbok 252] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;252, Book, 2004-12)
   I Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) pekes det på behovet for en helhetlig behandling av hele føreropplæringen og for en styrking av opplæringen i alle klasser. Undersøkelser viser at unge uerfarne førere er særlig ...
  • Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE : veiledning [Håndbok 252] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;252, Book, 2013-01)
   I Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) pekes det på behovet for en helhetlig behandling av hele føreropplæringen og for en styrking av opplæringen i alle klasser. Undersøkelser viser at unge uerfarne førere er særlig ...
  • Læreplan førerkortklasse B, B kode 96 og BE : veiledninger [Håndbok 252] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;252, Book, 2013)
   I Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) pekes det på behovet for en helhetlig behandling av hele føreropplæringen og for en styrking av opplæringen i alle klasser. Undersøkelser viser at unge uerfarne førere er særlig ...
  • Læreplan førerkortklasse C og CE : veiledning [Håndbok 257] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;257, Book, 2004-12)
   I Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) pekes det på behovet for en helhetlig behandling av hele føreropplæringen og for en styrking av opplæringen i alle klasser. Undersøkelser viser at unge uerfarne førere er særlig ...
  • Læreplan Førerkortklasse C1 og C1E : veiledning [Håndbok 255] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;255, Book, 2005)
   I Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) pekes det på behovet for en helhetlig behandling av hele føreropplæringen og for en styrking av opplæringen i alle klasser. Undersøkelser viser at unge uerfarne førere er særlig ...
  • Læreplan førerkortklasse C1 og C1E : veiledning [Håndbok V854] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V854, Book, 2014)
  • Læreplan førerkortklasse D og DE : veiledning [Håndbok 258] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;258, Book, 2004-12)
   I Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) pekes det på behovet for en helhetlig behandling av hele føreropplæringen og for en styrking av opplæringen i alle klasser. Undersøkelser viser at unge uerfarne førere er særlig ...
  • Læreplan førerkortklasse D og DE : veiledning [Håndbok V857] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V857, Book, 2014)