Now showing items 1323-1342 of 3532

  • K12 - Structural response analyses 

   Statens vegvesen; VBK (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   In this reports a description of the applied loads are presented along with the limit states and requirement that have been applied in design. The limit state response is also presented together with the calculated ...
  • K12 – Marine geotechnical design 

   Statens vegvesen; JOM/KNHBE/JOH (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes the geotechnical design for the recommended bridge concept K12. The K12 concept is an end-anchored floating bridge with mooring system for increased robustness and redundancy. There is a pylon support ...
  • K12 – Ship impact, Bridge girder 

   Statens vegvesen; TNNgu (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The case of a ship impact on the K12 – end-anchored floating bridge with mooring system over Bjørnafjorden, is studied. The report seeks to clarify how the structure responds to ship impact locally on the bridge girder ...
  • K12 – Summary report 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report gives a summary of the K12 floating bridge concept developed.
  • Kabelinspeksjonsutstyr / utarbeidet av Gunnar Gundersen 

   Unknown author (Teknologirapport;2525, Others, 2008)
  • Kabler til hengebruer : tekniske spesifikasjoner : [Håndbok 122] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;122, Book, 2008)
   Disse retningslinjer er en oppdatert utgave av Håndbok-122: KABLER TIL HENGEBRUER OG SKRÅSTAGBRUER, Tekniske spesifikasjoner, januar 1999. De kapitler som omfattet andre kabeltyper til skråstagbruer enn spiralslåtte kabler, ...
  • Kabler til hengebruer: Tekniske spesifikasjoner - Retningslinje [Håndbok R410] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R410, Book, 2014)
   Disse retningslinjer er en oppdatert utgave av Håndbok-R410: Kabler til hengebruer og skråstagbruer, Tekniske spesifikasjoner, januar 1999. De kapitler som omfattet andre kabeltyper til skråstagbruer enn spiralslåtte kabler, ...
  • Kaldasfalt/kald gjenbruk 1994: samarbeidsprosjekt 

   Uthus, Nils S.; Trøan, Anne Kari; Jørgensen, Torbjørn (Laboratorieserien;66, Research report, 1995-05)
   Det ble sommeren 1994 opprettet et samarbeidsprosjekt mellom vegkontorene i Østfold, Hedmark, Akershus, Oslo og Buskerud samt Veglaboratoriet og Oslo veivesen. Målsettingen var å samle erfaring og kunnskap fra både ...
  • Kalde bitumenstabiliserte bærelag : veiledning [Håndbok 198] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;198, Book, 1997-10)
   "Kalde bitumenstabilserte bærelag" er en veiledning utarbeidet i tilknytning til håndbok 018 "Vegbygging" (1992-utgave). Veiledningen er utarbeidet for å være et hjelpemiddel ved proporsjonering, produksjon og utlegging ...
  • Kalibrering av Cµ : sesongen 2002/2003 

   Nonstad, Bård (Intern rapport / Vegdirektoratet;2329, Others, 2003)
  • Kalibrering av friksjonsmåleutstyr : sesongen 2003/2004 

   Nonstad, Bård (Intern rapport / Vegdirektoratet;2366, Others, 2004)
  • Kalksementstabilisering av bløt og kvikk leire : prosedyre for innblanding i laboratoriet 

   Nouri, El Hadj; Sydsæter, Per (Intern rapport / Vegdirektoratet;2117, Others, 1999)
  • Kalksementstabilisering ved E6 Trondheim–Stjørdal : parsell Trondheim dagsone vest 

   Hanson, Simon (Master thesis, 2012-06)
   Denne masteroppgaven omhandler kalksementstabiliseringen som er utført i forbindelse med utbyggingen av E6 Trondheim – Stjørdal, parsell Trondheim dagsone vest. Til kalksementstabiliseringen er det benyttet en bindemidde ...
  • Kampanjer - et viktig redskap i trafikksikkerhetsarbeidet 

   Nordgård, Kjersti Danielsen; Lindheim, Cecilie Waterloo (Rapport fra Vegdirektoratet, TS-seksjonen;03/2004, Others, 2004)
  • Kan man reise anonymt i Norge? 

   Øvstedal, Liv (SINTEF rapport;A10918, Report, 2009-03)
   Som en del av Statens vegvesens etatsprosjekt om Personvern og trafikk, er det gjennomført intervju med aktører for innenlands persontransport om behandling av personopplysninger. Gjennomføringen av intervjuene og resultatene ...
  • Kantstein : bruk og utførelse 2002 

   Unknown author (Others, 2002)
  • Kapasitet i kryss : beregningsmetoder for ikke signalregulerte kryss : veiledning [Håndbok 127] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;127, Book, 1985)
   Siktemålet med denne publikasjonen er å presentere et samlet sett av metoder for beregning av kapasitet og trafikkavviklingsforhold i ikke signalregulerte kryss. De krysstypene som er behandlet, er: - forkjørssregulerte ...
  • Kapasitet på vegstrekninger : veiledning [Håndbok 159] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;159, Book, 1991-02)
   Denne håndboka inneholder metoder for beregning av kapasiteten på vegstrekninger som fører tilnærmet uforstyrret trafikk. Metodene kan således bare gi svar på hvor mye trafikk som kan avvikles på vegstrekninger utenfor og ...
  • Kapasitetsberegning og tilstandsvurdering av korrosjonsskadet betongbru: Lundevann bru 

   Kjetså, Espen; Ibrahim, Mzafar (Master thesis, 2017)
   This master thesis deal with calculation and condition assessment of Lundevann bridge, which is a corrosion-damaged bridge with decks of pretensioned concrete beams, spanning between transversal beams. The transversal beams ...
  • Kapasitetskontroll av brubjelkekonsept 

   Aaland, Olav Erling; Ankerheim, Aksel (Master thesis, 2018)
   I Norge er det blitt gitt ut flere standardiseringer og normaler knyttet til prefabrikkerte spennbetongbjelker. Den siste normalen kom ut i 2002, før Eurokodene ble gjeldende som norsk standard. Dvs. at tidligere normaler ...