• Jordnagling : NVF stipend 

   Aabøe, Frode; Oset, Frode (Research report, 1989)
  • Jordnagling : sikring av høy skråning ved Fv. 502 Bårlidalen i Eidsvoll 

   Brimi, Henrik; Kjølberg, Jens-Ole; Stubberud, Anne Lena; Westgaard, Markus Johansen (Bachelor thesis, 2017)
   Rapporten omhandler jordnagling og sikring av skråning ved det pågående trafikksikringsprosjektet ved fylkesveg 502 ved Bårlidalen i Eidsvoll. Den er skrevet på oppdrag fra Statens vegvesen, Region øst. Bruk av jordnagling ...
  • Jordnagling: foredrag på kursdagene NTNU 1996 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1892, Research report, 1996-08)
   Jordnagling er en metode som forsterker eksisterende grunn ved bruk av jordnagler (kamstål el.l.) som installeres i grunnen. Det som skiller jordnagling fra armert jord er at metoden innebærer en grunnforsterkning av ...
  • Jordnagling: stipendreise til Seattle og Portland 1996 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1933, Research report, 1997-02)
   Rapporten beskriver en stipendreise til Seattle og Portland i november 1996 for å studere jordnagling. En rekke jordnaglingsprosjekter er beskrevet. Metoden brukes i utstrakt grad i staten Washington og Oregon.
  • Jordnaglingsmur med enkel frontløsning : reparasjon av tørrmur med stagforankring 

   Sloreby, Erik (Intern rapport;2116, Research report, 1999-11)
   SK-kurs i geoteknisk prosjektering 3.-4. november 1999
  • Jordnaglingsmur ved Vingrom kirke : erfaringsrapport 

   Dolva, Bjørn Kristoffer; Vaslestad, Jan; Johansen, Tor Helge; Jenshus, Roger; Tennstrand, Petter; Sloreby, Erik; Gråberg, Johannes (Laboratorieserien;56, Research report, 1994-02)
   Rapporten omhandler bruk av jordnagling for etablering av støttemur ved Vingrom kirke. Fronten er dekket av en maskinmurt tørrmur. Dette er den første permanente jordnaglingskonstruksjonen i Norge, og det ble foretatt ...
  • Jordskjelvdesign i Statens vegvesen: Anbefalinger for geoteknisk prosjektering av veger og samvirke jord-konstruksjoner 

   Kaynia (NGI), A. M.; Johansson (NGI), J.; Torgersrud (NGI), Ø.; Bruun (SVV), H.; Haugen (SVV), E. (Statens vegvesens rapporter;604, Report, 2017-05)
   Eurokode 8, Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning, deler konstruksjoner/byggverk inn i seismiske klasser. Disse definerer sikkerhetsnivået mot jordskjelvpåkjenning avhengig av konstruksjonens funksjon og ...
  • Jordtrykk på betongelementer. Artikkel til Nordisk Geoteknikermøte, Reykjavik 1996 

   Vaslestad, Jan; Johansen, Tor Helge (Intern rapport;1891, Research report, 1996-08)
   I 1992 ble det bygd to betongelementtunneler for henholdvis ny E6 og jernbanen ved Medby i Saltdal. Løsningen ble benyttet som et alternativ til en 100 m lang pelefundamentert bru, og det ble oppnådd en kostnadsbesparelse ...
  • Jordtrykk på betongrør 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1554, Research report, 1992-05)
   Det finnes en rekke teorier for beregning av jordtrykk på stive rør. De fleste av de beregningsmodellene bygger på Marston/Spangler's teorier. Betongrør i Norge og Sverige er dimensjonert etter en modifisert Marston/Spangler ...
  • K0 - måling : hensikt og metoder 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport / Vegdirektoratet;, Others, 1989)
  • K11 - Feasibility study for damper between tower and bridge girder, phase I 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2020-04-27)
   This note describes the phase 1 of a feasibility study for a damper between tower and bridge girder. For this alternative K11 concept it is proposed to replace the girder-tower connection in K11_07, by two passive viscous ...
  • K12 - Architectural design 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes our work on the architectural design of the floating bridge. Heyerdahl Architects AS has been engaged in earlier phases of the project "E39 Stord - Os" with a proposal for an end anchored floating ...
  • K12 - Design of abutments 

   Statens vegvesen; TN/SGR/SAH (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   Both abutments are founded on prepared bedrock base. The south location is on the island Reksteren and the north is located on the islet Gullholmane. The bridge box girder is monolithically connected to the abutments in ...
  • K12 - Design of bridge girder 

   Statens vegvesen; JoS (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The report describes the design of the bridge girder with calculation of cross-section properties. There are two types of cross section along the bridge. Type 1 is used in the cable stayed bridge and in the lower part of ...
  • K12 - Design of mooring and anchoring 

   Statens vegvesen; KWA/HSA TBO (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The current report summarizes the mooring system design proposed for the recommended Bjørnafjorden floating bridge concept K12. The concept is generally the same as proposed during the concept evaluation and can easily be ...
  • K12 - Ship impact, Global assessment 

   Statens vegvesen; EivBj (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The global response of the bridge due to ship impact has been studied in this report. The main focus is impacts between ship deckhouse and girder and between ship bulb and pontoon. Girder impacts all along the bridge ...
  • K12 - Ship impact, Pontoons and columns 

   Statens vegvesen; TNNgu (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The case of a ship impact on the K12 – end-anchored floating bridge with mooring system over Bjørnafjorden, is studied. The report seeks to clarify how the structure responds to ship impact locally on pontoons and columns ...
  • K12 - Structural response analyses 

   Statens vegvesen; VBK (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   In this reports a description of the applied loads are presented along with the limit states and requirement that have been applied in design. The limit state response is also presented together with the calculated ...
  • K12 – Marine geotechnical design 

   Statens vegvesen; JOM/KNHBE/JOH (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes the geotechnical design for the recommended bridge concept K12. The K12 concept is an end-anchored floating bridge with mooring system for increased robustness and redundancy. There is a pylon support ...
  • K12 – Ship impact, Bridge girder 

   Statens vegvesen; TNNgu (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The case of a ship impact on the K12 – end-anchored floating bridge with mooring system over Bjørnafjorden, is studied. The report seeks to clarify how the structure responds to ship impact locally on the bridge girder ...