Select a community to browse its collections.

 • Handlingsplan for regulering av mikromobilitet 

  Aaland, Karolina Hye; Kjølberg, Kamilla Lein; Kirkevold, Arve (Statens vegvesen rapporter;939, Report, 2023-11)
  Denne handlingsplanen er en operasjonalisering av Veikart for regulering av mikromobilitet (Statens vegvesen, 2022) i form av 16 tiltak som skal bidra til å realisere målbildet for mikromobilitet og delte mobilitetstjenester. ...
 • Ferjekai : Elektrohydrauliske styresystemer [Håndbok V432] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V432, Book, 2017)
  Denne veiledningen er en beskrivelse av de varianter av elektrohydrauliske styresystemer (EHS) som er standard for ferjekaier i Norge. Veilederen er basert på håndbok 175 Standard ferjekaibruer-2. del B:Elektrohydrauliske ...
 • Ferjekai : Standard ferjekaibrutegninger [Håndbok V433] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V433, Book, 2019)
  Statens vegvesen har utviklet standardiserte tegningssett og modeller av ferjekaibruer til bruk som grunnlag for modellbasert prosjektering av ferjekaier i det offentlige vegnettet.
 • Veiledning knyttet til valg av kontraktstrategi [Håndbok V771] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V771, Book, 2017)
  Veiledning knyttet til valg av kontraktstrategi iht. håndbok R760 Styring av vegprosjekter. Veiledningen er et resultat av et samarbeid mellom Vegdirektoratet og deltakere fra regionene.
 • Probability-based assessment of the Stavå bridge 

  Ryvoll, Nikolai Øwre (Master thesis, 2020-01)
  This master thesis is about the decision-making process regarding the Stavå bridge. The main aim of the thesis is to find out what to do with the Stavå bridge. Different aspects of the decision-making process are considered. ...

View more