Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017-2021 

  Pedersen, Bård M. (Statens vegvesens rapporter;865, Report, 2022-09)
  FoU-programmet Bedre bruvedlikehold ble gjennomført i perioden 2017-2021. Programmet har bestått av 4 prosjekter: Forvaltningsverktøy for bruer, Armeringskorrosjon i betong, Alkalireaksjoner i betong og Rehabilitering av ...
 • Herøysund bru, korrosjon av etterspent armering 

  Johnsen, Roy (Statens vegvesens rapporter;843, Report, 2022-07-14)
  Rapporten omhandler 1) teori om korrosjon på spennarmering 2) beskrivelse av korrosjonsskadene på Herøysund bru 3) resultatene fra undersøkelse av korrosjonstilstanden på spennarmeringen på Herøysund bru 18-1069 4) informasjon ...
 • Oslofjord testfelt for sprøytebetong – etablering og fem års resultat 

  Hagelia, Per (Report, 2019-12)
  Sprøytebetong brukt som bergsikring i Oslofjordtunnelen er påverka av svært aggressivt salt grunnvatn og syredannande biofilm. Oslofjord testfelt, etablert i 2010, omfattar sprøytebetong som bergsikring og utstøypte ...
 • Maskinlesbar håndbok V441 - Bruinspeksjon 

  Hoel, Jan Erik; Pettersen, Sigve; Markussen, Bjørnar; WIkstrõm, Lars; Skogli, Ingar (Statens vegvesens rapporter;846, Report, 2021-09-27)
  Utbyggingsprosjektet E39 Stord-Os, Fjordkryssing - Bjørnafjorden, har i samarbeid med buildingSMART Norge utviklet en maskinlesbar versjon av håndbok V441 Bruinspeksjon. Prosjektet er en videreføring av arbeidet og erfaringene ...
 • Geoteknikk i vegbygging [Håndbok V220] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V220, Book, 2018)
  Veiledningen skal være et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en god og enhetlig geoteknisk saksbehandling for prosjekter i regi av Statens vegvesen. Boka henvender seg derfor først og fremst til etatens geotekniske ...

Vis flere