Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Road traffic safety equipment – Technical requirements [Manual R310E] 

  Ukjent forfatter (Håndbok/Statens vegvesen;R310E, Book, 2014)
  A new edition of Manual R310 Road traffic safety equipment was published in 2005. The manual was then given the subtitle “Requirements relating to performance and materials”, with the emphasis on performance requirements. ...
 • Trafikkstyringssystemer på veg [Håndbok R311] 

  Ukjent forfatter (Håndbok/Statens vegvesen;R311, Book, 2017)
  Håndboken inneholder krav for utforming av trafikkstyringssystemer og deres funksjonalitet.
 • Trafikksikkerhetsutstyr - Tekniske krav [Håndbok R310] 

  Ukjent forfatter (Håndbok/Statens vegvesen;R310, Book, 2014)
  Håndbok R310 «Trafikksikkerhetsutstyr» kom ut i ny utgave i 2005. Håndboken fikk da undertittelen «Funksjons- og materialkrav», med hovedvekt på funksjonskravene. Det var for enkelte produktområder vanskelig å skille mellom ...
 • Planlegging og oppsetting av trafikkskilt [Håndbok V320] 

  Ukjent forfatter (Håndbok/Statens vegvesen;V320, Book, 2014)
  Hensikten med denne veilederen er å samle de viktigste bestemmelsene og faglige problemstillinger innenfor planlegging, forvaltning og gjennomføring av skilting i ett oppslagsverk. Veilederen skal fungere som et hjelpemiddel ...
 • Risikovurderinger av vegtunneler 

  Bjelland, Henrik; Johansen, Inger Lise; Njå, Ove; Røed, Willy; Winther, Rune (Statens vegvesens rapporter;989, Report, 2024-06)
  Tunnelsikkerhetsforskriften stiller krav til risikovurderinger for å sikre laveste tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler. For tunneler med spesielle særtrekk kan det være nødvendig med tiltak utover minstekravene ...

Vis flere