Select a community to browse its collections.

 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag [Håndbok R763] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;763, Book, 2014)
  Hensikten med disse retningslinjer er å lette og standardisere utarbeidelsen av konkurransegrunnlag for bygg- og anleggsarbeid, drifts- og vedlikeholdsarbeid, og fagkontrakter innenfor asfaltarbeider, vegmerking etc.
 • Dokumentasjon og kontroll av asfalt 

  Uthus, Nils; Aurstad, Joralf; Berntsen, Geir (Statens vegvesens rapporter;800, Report, 2021-12)
  Dokumentet beskriver et system for dokumentasjon og kontroll av asfalt, og omfatter: - Entreprenørkontrollen: Krav til kvalitetsplaner, kontrollomfang og dokumentasjon av oppnådd kvalitet. - Byggherrekontrollen: Byggherrens ...
 • Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler [Håndbok R511] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R511, Book, 2019)
  Håndbok R511 omhandler roller og ansvar for sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.
 • Håndtering av kritiske grunnforhold 

  Grøndalen, Guro S.; Juvik, Eivind Schnell; Ottesen, Hanne Bratlie; Degago, Samson Abate; Hellum, Øyvind; Kveli, Jens (Statens vegvesens rapporter;801, Report, 2021-12)
  Rapporten beskriver status for riksveger med hensyn til kvikkleire samt status for etatens håndtering av kvikkleireproblematikk. Rapporten orienterer om gjeldende rutiner og arbeidsmetoder knyttet til kvikkleireproblematikk, ...
 • Mengderapport vinteren 2020/2021 

  Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;738, Report, 2021-11)
  Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.

View more